Homeless…

Dziś ostatecznie pożegnaliśmy nasze mieszkanie, klamka zapadła, nie ma odwrotu. Kilka tygodni temu nie przypuszczałbym, że emocje zrobią nam psikusa przypominając wszystkie dobre chwile, które dzieliliśmy w tym miejscu. Na pamiatkę polowanie na chmury nagrane pewnego lata…

Homeless…
share:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *